Před dvěma lety přijalo vedení města usnesení, že soubor dřevěných plastik převezme do svého vlastnictví. Teď je však situace jiná – cyklus, který patří římskokatolické církvi a nyní se nachází v kapucínském klášteře v Praze, má být uložen v depozitáři chrudimské fary a restaurovat se hned tak nebude.

"Znaleckým posudkem se potvrdilo, že toto dílo nemá velkou hodnotu, jeho význam byl v minulosti hlavně sakrální,“ vysvětluje místostarosta města Pavel Kobetič. Odhad na rekonstrukci tří desítek dřevěných plastik z 18. a 19. století se před dvěma lety pohyboval kolem tří milionů korun. Dnes už by to bylo víc a jak se představitelé radnice vyjadřují, peníze jsou třeba na jiné priority.

Celý cyklus nezůstane skrytý ve farním depozitáři. „Až se zrekonstruuje kostel svatého Josefa na muzeum barokních soch, počítáme s tím, že několik zrestaurovaných plastik, tři až pět, bychom v tomto objektu vystavili,“ říká starosta Jan Čechlovský.

var YAHOO = {'Shortcuts' : {}}; YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false; YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = []; YAHOO.Shortcuts.doUlt = false; YAHOO.Shortcuts.location = "us"; YAHOO.Shortcuts.document_id = 0; YAHOO.Shortcuts.document_type = ""; YAHOO.Shortcuts.document_title = "na web"; YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = ""; YAHOO.Shortcuts.document_author = "rom.net@seznam.cz"; YAHOO.Shortcuts.document_url = ""; YAHOO.Shortcuts.document_tags = ""; YAHOO.Shortcuts.annotationSet = { }; P.MsoNormal { MARGIN: 0px } Po osudu soch z Božího hrobu do Chrudimě začal před několika lety vedoucí městského odboru kultury a školství Ivan Slejška. Jako chrudimský patriot měl velkou radost, když pašijový soubor objevil v klášteře kapucínů na pražském Loretánském náměstí.

Vedení města se ale k nálezu zachovalo před dvěma lety s opatrností. Souhlasilo s případným bezúplatným převodem, ale trvalo na vypracování znaleckého posudku. Investovat miliony korun do výtvarně nevalného díla se představitelům radnice nechtělo.

Obavy se potvrdily - znalec označil dřevěné sochy jako soubor, který měl ve své době církevní význam, ale po umělecké stránce není hodnota velká. "Navíc se s plastikami v osmdesátých letech zřejmě nešetrně zacházelo, některé jsou hodně poničené," potvrzuje chrudimský místostarosta Pavel Kobetič.