Na vernisáži byl přítomen i autor ilustrací, který se vyznal ze svého malířského zaujetí ke tvorbě pro děti obohacující to vnímavé nejmladší čtenářstvo. Pro svůj umělecký doprovod pohádek volí nevšední způsob podporující dětskou představivost bez jinde obvyklé popisnosti. Je to cesta nenásilného návodu ke vnímání uměleckých hodnot i v širším pojetí. Je to dar pro celý život, nejen pro dětské období.

Akademický malíř Jaroslav Šerých (1928 Havlíčků Brod) prošel cestou výtvarného vzdělávání a významným vstupem ve Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou. Kromě jiných pedagogů to byl profesor Václav Pokorný, tvůrce mnoha exlibris kromě obrazových děl, který ovlivnil myšlení a pracovní mnohostranné zaujetí pro tvorbu budoucích vynikajících umělců. Kromě Jaroslava Šerých to byl Karel Beneš, doc. Jan V. Dvořák, Jiří Ščerbakov, Bohuslav Knobloch a další.

Pokračování bylo na Střední výtvarné škole v Turnově, Akademii výtvarných umění v Praze u prof. V. Rady, prof. Vl. Pukla, aspirantura na grafice u prof. Vl. Silovského. Jaroslav Šerých uspořádal na stoku autorských výstav, mnoha výstav se zúčastnil, za jeho díla to byla mnohá ocenění. Snad nejcennější mu byla v roce 2003 medaile za zásluhy udělená prezidentem České republiky prof. Václavem Klausem.

Na chrudimské výstavě se Jaroslav Šerých představuje pěti desítkami malířských a grafických ilustrací a desítkou knih vydaných v češtině, němčině, franštině, angličtině, italštině a v jazycích dálného východu v různých nakladatelstvích. Symbolická je kniha Pohádky pěti kontinentů připomínající tak světovost ilustrátorského umění autora. Při různých peripetiích uplatňováním osobitého pojetí umělecká ilustrace prokázalo se největší porozumění v nejvzdálenější zemi -v Japonsku.

Ve svém vystoupení při slavnostním zahájení chrudimské výstavy přednesl Jaroslav Šerých svoje někdy dramatické zkušenosti s uváděním své ilustrátorské tvorby v život. Vždy zdůrazňoval vysokou kulturnost české ilustrace, ke které sám přispíval a bude přispívat měrou vrchovatou. Výstava je přístupná denně mimo pondělí až do neděle 19. prosince.

Jiří Soukup