Akce, kterou finančně podpořil obecní úřad a Pardubický kraj, byla zahájena shromážděním u pomníku padlých. Poté se průvod odebral na lukavické hřiště. Program na sluncem rozpálené travnaté ploše byl bohatý. Na hřišti se svými perfektně sehranými sestavami
představili cvičenci všech generací, děti oslavily svůj svátek na stanovištích, kde s nasazením závodily o ceny.