Z „hlinecké zušky“ se účastnili tři žáci ze žesťové třídy učitele Miroslava Jehličky. Dominik Adámek a Štěpán Černý, kteří hrají na trubku B, a Vojtěch Zástěra, jehož doménou je tuba B, uspěli.

„Od září všichni nastupují na Státní konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži,“ potvrzuje jejich učitel Miroslav Jehlička.