Pod pojmem „Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu“ se skrývá řada konkrétních záměrů. „Předesílám, že pokud hovoříme o Chrudimsku a Hlinecku, nemáme tím na mysli jen blízké okolí obou měst. Jde o oblast kopírující přibližně hranice bývalého okresu,“ uvádí hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Obě sídla chtějí například společně provozovat webovou prezentaci, společně mají vydávat i speciální turistické noviny s nabídkou ucelených programových balíčků pro návštěvníky.

Přiblíží v nich nejen Loutkářskou Chrudim, oslavy keltských svátků v Nasavrkách nebo Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku. „Hlinsko chce turisty dlouhodobě lákat hlavně na sport, lyžování či lidovou architekturu,“ dodává Šotola.

Projekt počítá i se zřízením mobilního stánku, propagujícího region při různých akcích za jeho hranicemi.