Příchozí se mohli zabavit třeba při poslechu folkové i dechové hudby nebo při pohádkovém představení plzeňského Divadýlka Kuba na nádvoří hradu. Vítané osvěžení pak přinášela návštěva studeného hradního sklepení, kde byla připravena výstava prací klientů zdejšího domova a kde nechyběly ani fotografie z uskutečněných akcí a výletů spolu s panely vysvětlujícími historii hradu.

Lákadlem byla rovněž návštěva výjimečně zpřístupněné hradní věže. V samém jejím vrcholu, na konci strmých a ošlapaných dřevěných schůdků, si mohli návštěvníci vyslechnout zasvěcený výklad sociální pracovnice a příležitostné průvodkyně Veroniky Máslové.