Posláním projektu je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě a to s respektem k právům a s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Vyhlašovatelem soutěže je časopis Sociální péče, odborný čtvrtletník pro profesní rozvoj a oborovou diskusi v oblasti sociálních služeb. Gestorem soutěže je Rada kvality ČR a záštitu vykonávají – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a hejtmani krajů ČR. Úkolem soutěže je v celostátním měřítku najít, vyzvednout a náležitě ocenit vynikající poskytovatele sociálních služeb, pro které je profesionální a kvalitní poskytování služeb samozřejmostí. Proto má Centrum J.J. Pestalozziho Chrudim, o.p.s. právo užívat po dobu jednoho roku titul „Vítěz Ceny kvality v sociální péči za rok 2008“, který mu bude předán 4. června 2009 v Olomou­ci.