Přesně v 10 hodin zítra odstartuje na řadě hasičských stanic po celé České republice, tedy i v Pardubickém kraji, první velké předčítání nově vydané knížky Hasičské pohádky. Autory pohádek jsou sami hasiči ze všech oblastí činností Hasičského záchranného sboru ČR. Jsou to například ti, kteří přijímají tísňové hovory na lince 112, rozhodují o výjezdech jednotky na operačním středisku, tzv. „mokří hasiči", kteří vyjíždějí ke všem mimořádným událostem, i ti, kteří posléze vyšetřují příčiny vzniklých požárů. Do této akce se zapojí i hasiči z Pardubického kraje, konkrétně na stanicích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Poličce.

KOMINÍK JAKO HRDINA

V první ryze hasičské knížce pod názvem Hasičské pohádky je 14 klasických pohádek. V nich děti potkají draky, čerty, skřítky, statečné kohouty i kapry záchranáře. Společně s vypravěčem mohou děti držet palce kominíku Jankovi, aby stihl včas vymést všechny pekelné komíny, nebo přemýšlet, která kapička vody je ta nejdůležitější. Možná, že i dospělí čtenáři na chvilku znejistí, co je pravdy na pohádce o bratřích Síčích – prvních členech hasičského sboru. Pohádkové čtení bude spojeno i s prohlídkou stanice a hasičské techniky. Zvány jsou tak děti z mateřských i základních škol a předčítat budou hasiči z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

PSALI VE SVÉM VOLNU

13. říjen jako Mezinárodní den omezení přírodních katastrof nebyl vybrán náhodně. U katastrof se lidé s hasiči potkávají nejčastěji. Následky těch přírodních, jako jsou povodně, větrné smrště, bouřky, přívalové deště, krupobití nebo silná námraza, která láme větve stromů, hasiči likvidují velmi pravidelně v létě i v zimě. Na pomoc obětem ničivých zemětřesení pak za hranice naší země vyráží tzv. USAR odřad, který takto naposledy pomáhal v Nepálu.

Hasičské pohádky

Lidé si zvykli, že hasiči jsou univerzálními záchranáři a každý den je možné se s nimi potkat u nejrůznějších mimořádných událostí průměrně víc než 150krát. Vždy zachraňují životy, zdraví nebo majetek.

Tentokrát se hasiči s dětmi potkají při mnohem klidnější akci, budou jim číst pohádky. A to pohádky ne ledajaké, ale takové, které pro ně sami ve svém volnu sepsali. Knížka by měla dětem, ale i dospělým, kteří budou pohádky předčítat, přinést nejen zábavu, ale i ponaučení. Trendem posledních let je totiž snaha vychovávat takové občany, kteří si budou vědomi míry zodpovědnosti za své zdraví a život a nebudou se spoléhat pouze na pomoc státu. Lidé musí vědět, jak rychle a účinně pomoct sobě a svým blízkým v případě mimořádné události aspoň do doby, než jim přijedou na pomoc záchranáři.

„Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či menšího rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji najevo, že pánem planety ještě nějakou dobu zůstane. Naše civilizace a její vymoženosti také nejsou úplně bez nebezpečí. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek a zejména život patří k základním lidským kompetencím. Abychom ale dokázali správně reagovat ve vypjatých a stresových situacích, což zrovna mimořádné události jsou, je nutné mít dostatečně naučené a nacvičené správné postupy chování a činnosti, čehož lze dosáhnout pouze pravidelným a postupným získáváním znalostí a dovedností. Snad k tomu částečně a zábavnou formou přispěje i právě pokřtěná knížka hasičských pohádek" dodává generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje