„V tento den končí letošní masopustní období a pro obyvatele i návštěvníky Hlinska chceme obnovit tradici veselého masopustního loučení tak, jak tomu bylo v ještě nedávené minulosti," vysvětluje Ilona Vojancová ze SLS Vysočina.

Hlavní část programu se uskuteční v památkové rezervaci Betlém, i když jeho zahájení se odehraje na Poděbradově náměstí. Dopoledne bude patřit žákům místních mateřských i základních škol, které se v karnevalových maskách shromáždí do průvodu a odejdou do Betléma, kde pro ně bude připraven program.

Od 14 hodin pak opět na náměstí začne část věnovaná všem zájemcům z řad obyvatel. Masopustní průvod z Blatna obřadně požádá starostku o povolení k obchůzce. „Samozřejmě ho udělím a navíc předám pro následující hodiny vládu nad městem Masopustu. To proto, abychom si společně mohli užít programu na Betlémě," řekla starostka.

LUKÁŠ VANÍČEK