Chrudimské varhany rozezní posluchači varhanního oddělení pardubické Konzervatoře, která je nejmladší střední hudební školou v naší vlasti. Za dobu svého dvacetiletého trvání přinesla Konzervatoř v Pardubicích, jejíž absolventi dělají své škole čest nejen doma, ale i v zahraničí, už celou řadu významných podnětů svému kraji jak v oblasti hudebně interpretační, tak i v pedagogicko-osvětové.