V dopoledních hodinách probíhala v místním kostelíku mše na oslavu svaté Anny sloužená děkanem Josefem Smolou.Věřící oslavovali svatou Annu-matku panny Marie a modlili se za uzdravení dlouhodobě nemocných místních občanů.

Po slavnostní mši se kostelík rozezněl nádhernými hlasy pěveckého sboru pana Ivana Šmejdy „Poslední šance". Hluboce procítěný duchovní zpěv vytvořil v kostelíku výjimečnou atmosféru vzájemného propojení všech posluchačů a vytvořil nezapomenutelný emocionální dojem.

Všichni přítomní mohli ochutnat pouťové koláče nebo jiné dobroty,které napekly smrčecké maminky.

V odpoledních hodinách byla otevřena na místním úřadě výstava historických fotografií,které zapůjčili občané Smrčku.

Na výstavě s názvem"Jak plyne ćas" mohli zúčastnění shlédnout fotografie našich prapředků doplněné zajímavými historickými předměty.Nynější občané důchodového věku se díky zachovaným fotografiím mohli přenést zpátky do svého dětství,poznávat své kamarády,učitele a příbuzné.Výstava byla doplněna besedou u otevřeného stolu s nejstaršími občany Smrčku,kde jsme mohli vyslechnout krátká vyprávění z historie vesnice.

Odpoledne se celá vesnice a mnoho dětí z širokého okolí přesunulo ke „Smrčeckému pohádkovému lesu".

Děti se při putování pohádkovým lesem setkávaly se známými pohádkovými postavami jako je Ferda Mravenec, Šípková Růženka,kterou probouzely společně s princem.Probouzet musely i známou večerníčkovou postavu Bobka a společně s Bobem provádět ranní rozcvičku.U Perníkové chaloupky shlédly děti celé divadelní představení perníkového dědka a babky a mohly dokonce loupat perníčky.

Na pouťových oslavách nechyběl ani stánkový prodej pouťových korbáčků, včelího medu a malovaných obrázků. Celý den pracovali ve vsi dva kováři a vy jste mohli shlédnout jejich prastaré řemeslo či se povozit na dětském kolotoči a vystřelit si pouťovou růži nebo se projet na opravdovém arabském plnokrevníkovi.

Tato celodenní slavnost byla iniciativou dobrovolníků,kteří věnovali svůj volný čas úklidu obce ,kostela, pečení cukroví, květinové výzdobě a dalším aktivitám.Děkujeme obci Smrček za financování celé akce, bez kterého by se tato akce nemohla uskutečnit. Všem,kteří přiložili ruku k dílu a všem dobrovolníkům z pohádkového lesa patří veliký dík

Ing. Jana Burgerová