Obec vydala za finanční podpory Pardubického kraje reprezentativní a velmi zajímavou knihu nákladem tisíc výtisků. Při nahlédnutí do publikace překvapí, že se na jejím vzniku podílelo hned několik autorů pod vedením historika Luďka Štěpána, kteří bez ohledu na odlišná témata nalezli ucelený styl psaní. „Jejich nezištná práce se opírala o velkou pomoc občanů poskytujících řadu námětů a fotografií. Rádi bychom, aby se tato publikace stala nejen důstojnou vizitkou obce, ale i upřímnou pozvánkou k návštěvě a poznání této části Českomoravské vrchoviny – Železných hor, jejich památek a přírodních krás," řekl starosta obce Vysočina Tomáš Dubský.

Víte, že u Rváčova rostou na louce divoké orchideje? A že nedaleko je k vidění dřípatka horská, která je bezesporu největší přírodovědnou zajímavostí obce? Přírodní zajímavosti knihu uvádějí, nezapomínají na zajímavé živočichy nebo vzrostlé stromy, které rostou na Vysočině mnoho let. Ostatně téměř celé území je součástí chráněných krajinných oblastí.

V publikaci se dočtete, jaké významné osobnosti jsou s obcí spjaty. Jde například o Karla Václava Raise, spisovatele, který učil v sousední Trhové Kamenici a rád jezdil do Svobodných Hamrů. V této obci žil a tvořil malíř František Kaván, který v krajině čerpal motivy svých krásných obrazů zachycujících Vysočinu. Totéž lze říci o malíři Gustavu Macounovi, který žil a maloval ve Svobodných Hamrech od roku 1932 do roku 1934.

Publikace představuje každou obci zvlášť, text je rozdělen do kapitol o historii památkách, událostech, pamětních deskách, místních spolcích nebo pověstech. Vše je doplněno fotografiemi.

„Při práci v obvodu jsem se setkal s mnoha publikacemi, ale tuto pokládám za skutečně zajímavou a čtivou. Byl jsem nadšen, když se mi dostala do ruky," řekl odstupující senátor Petr Pithart, který byl kmotrem při křtu nové knížky. Ta je k dostání na Obecním úřadě v Dřevíkově, nově ji také mají v Turistickém informačním centru v Hlinsku a také na úřadě městyse Trhová Kamenice.