Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13×18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků každý o formátu min. 20×30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany).

Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Vybraná díla (bez rozdílu zda se uchází o grant či nikoliv) budou pro veřejnost vystavena v prostorách městského divadla. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2010 od města finanční grant 10 000 Kč. Vernisáž výstavy bude dne 11.3.2010 v 17 h­odin ve vestibulu divadla v Chrudimi.

Všechny zaslané snímky budou po skončení výstavy zaslány autorům zpět. Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 4.3.2010 na adresu ing. Ladislav Ženka, Dr. Janského 725, Chrudim, PSČ 537 01, případně ponechat v kanceláři Chrudimské besedy.

Je možné se také telefonicky kontaktovat na čísle 774 812 876 a domluvit jiný způsob předání. Zájemci o fotografování se nově schází každý čtvrtek v 19.15 hodin v klubovně Spolkového domu.