Pro tento ročník je upřednostněno téma baroko v Chrudimi. Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek.

Vybraná díla (bez rozdílu, zda se autor uchází o grant či nikoliv) budou pro veřejnost vystavena v prostorách městského divadla. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2011 od města finanční grant 10 000 Kč. Při výběru majitele grantu bude komisí upřednostněno užití témata baroka na autorových snímcích. Vernisáž výstavy bude dne 23. 3. 2011 v 17 hodin ve vestibulu divadla Karla Pippicha v Chrudimi. Výstava potrvá do 27. 4. 2011.

Všechny zaslané snímky budou po skončení výstavy zaslány autorům zpět. Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 20.3.2011 na adresu ing. Ladislav Ženka, Dr. Janského 725, Chrudim, PSČ 537 01, případně ponechat v kanceláři Chrudimské besedy. Je možné se také telefonicky kontaktovat na čísle 774 812 876 a domluvit jiný způsob předání.

Zájemci o fotografování se nově schází každý čtvrtek v 19.15 hodin v klubovně Spolkového domu.