Mezinárodní loutkářská unie UNIMA byla založena v roce 1929 v Praze a tehdejší Československo hrálo při jejím vzniku významnou roli. Dnes sdružuje tato organizace, která si klade za cíl propagaci loutkového divadla jako svébytného kulturního fenoménu přispívajícímu k porozumění mezi národy, více než 100 zemí z celého světa.

Výstava nazvaná UNI…CO? UNIMA! 90 let | 100 zemí | 1 vášeň si seznámí veřejnost s existencí této organizace a představí bohatství a rozmanitost loutkového divadla v různých zemích a kulturách. U příležitosti výstavy vydává Muzeum loutkářských kultur i stejnojmennou publikaci mapující „českou stopu“ v UNIMA. Výstava se uskuteční od 29. května do 26. června 2019 v Galerii Českých center v pražské Rytířské ulici. Vstupné je zdarma.

Břetislav Oliva, MLK Chrudim