„Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes považovány za přežitek," vysvětluje ředitelka muzea Klára Habartová.

Začíná se, jak jinak, narozením dítěte. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, jak se změnil interiér, když světnici obývala šestinedělka. K posteli například přibyla kromě kolébky i koutní plachta, která měla novopečené mamince zajistit určité soukromí a taktéž měla údajně i ochrannou moc.

Sousední místnost se naopak halí do černého hávu. Stojí tu pohřební kočár a rozhodně zaujme i sugestivní replika hřbitova. V této části expozice se návštěvníci seznámí s některými pověrami, předzvěstmi smrti, s úkony nutnými provést ke konci života i po skonu blízkého člověka a při jeho poslední cestě na hřbitov. Venkovské hřbitovy bývaly prosté a rostla na nich tráva a jetel pro domácí zvířata hrobníka.