„Stávající koncepci Výstavní síně Chrudim jsme zahájili v roce 2010 se záměrem pořádat kvalitní výstavní projekty, které budou zaměřeny především na současné výtvarné umění mladší a střední generace. Připojili jsme se tak k městům, která chtějí v rámci svých aktivit klást důraz i na podporu kultury a současného umění," říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Již od zahájení projektu spolupracuje město Chrudim na výstavním programu s kurátorkou a historičkou umění Kateřinou Tučkovou.

„V roce 2013 přicházíme s novinkou. Počínaje první výstavou chceme zahájit volný cyklus výstav, u kterých dojde k propojení výtvarného a literárního umění a jejich tvůrců. Slovo a obraz jsou propojovány už dlouho, ale často k tomu dochází především z důvodu podpory jednoho či druhého uměleckého vyjádření. Nikde v České republice však nevznikají výstavy, které by daly společný a rovnocenný prostor autorům obou uměleckých oblastí. Takové výstavy bychom chtěli nabídnout právě ve Výstavní síni Chrudim", představuje nový koncept kurátorka Kateřina Tučková.

Letošní program ve Výstavní síni bude zahájen zítra výstavou Igora Grimmicha a Radka Fridricha na téma „Krajinou".