V současné době je ve Zdravém městě šest škol, které jsou zařazeny do sítě zařízení podporující zdraví – MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Sv. Čecha, ZŠ Dr. J. Malíka a ZŠ Dr. V. Peška, Speciální ZŠ a Střední školu zdravotnickou a sociální.

U kulatého stolu, který proběhl na Státním zdravotním ústavu v Praze, se zástupcům této MŠ podařilo obhájit svůj projekt s názvem „Klíček k srdci“. Ředitelka MŠ Iva Malinová a Vladislava Haufová převzali certifikát opravňující je užívat titul Zdravá Mateřská škola.

V programu Zdravé MŠ jde o dvě priority – komplexního ozdravného programu a zvýšeného důrazu na estetickou výchovu. Základem je péče o všestranný harmonický rozvoj dítěte, s čímž samozřejmě souvisí i promyšlená starostlivost o tělesné a duševní zdraví našeho človíčka.

„Chceme pro děti, jež nám byly svěřeny v nejdůležitějším období jejich života, připravit tu nejzdravější startovací dráhu. Chceme celým svým snažením dělat čest svému Zdravému městu,“ uvádí se ve zpracovaném projektu, jehož autorem je ředitelka MŠ Iva Malinová se svým kolektivem.

Co znamená pojem Zdravá škola? Tento program pomáhá školám, aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem této proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.