Mapuje nejen artefakty, ale i takové druhy umělecké činnosti, jako jsou hudba, tanec, divadlo či literatura. Hlavním cílem výstavy je seznámit veřejnost s tvorbou postižených spoluobčanů, a tím skromným dílem přispět k bourání bariér, které nás od sebe stále ještě oddělují. Od podobných akcí se liší zejména tím, že nejde o výstavu, představující ten či onen ústav sociální péče. Především se však liší kritériem výběru, jímž je v prvé řadě originalita projevu.

Jičínské muzeum najdete na náměstí, v paláci založeném roku 1625 Albrechtem z Valdštejna, kterému Jičíňáci říkají zámek.

Určitě stojí za to, se v Jičíně aspoň na skok zastavit a všechno v muzeu si třeba jenom zběžně prohlédnout.

(zr)