Předchozí
1 z 5
Další

Už na gymnáziu jsem dostal možnost trávit čas v laboratoři na FChT Univerzity Pardubice. Bavilo mě samotné prostředí, ale zejména spolupráce s kolegy, učiteli a spolužáky, kteří mě svým zvídavým a kreativním pohledem na chemii a fyziku posouvali dál. Pracovat s takovými lidmi je pro mě dodnes největším oceněním. Vážím si ale i toho, když někdo ocení mou vlastní práci. Mezi mé hlavní úspěchy určitě patří Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nebo Česká hlavička. Práce ve vědě mě naplňuje od samého začátku a už tehdy jsem tušil, že to bude delší cesta, nikoliv jen krátká odbočka. Po úspěšném studiu na Univerzitě Pardubice jsem nastoupil na Matfyz v Praze, kde pracuji na doktorátu – ten je pro další rozvoj ve vědě nutný, stejně jako spolupráce se zahraničními kolegy a různé další stáže, které prohlubují kontakty ve vědecké komunitě.

Být mezi zvídavými lidmi je inspirující, říká mladý vědec Jan Hrabovský.Zdroj: Lucie Vostřelová

Na Matfyzu v Praze se například věnujeme přípravě a studiu ultratenkých vrstev v řádech několika nanometrů, které jednou můžou najít uplatnění v optice a telekomunikačních technologiích. Na fyzikálním ústavu AV ČR, konkrétně centru HiLASE, pak zkoumáme, jak se chovají určité druhy materiálů při kontaktu s ultrakrátkými laserovými pulsy. Tyto pulsy dokážou přenášet velké množství energie koncentrované do krátkého časového intervalu a následně tak vytvářet na jeho povrchu různé struktury nebo ho jinak upravovat. Obecně lze říci, že úspěchy ve vědě jsou vždy běh na dlouhou trať a výsledky výzkumů se ukazují až po delší době. Mám však obrovské štěstí na kolegy a vedoucí, kteří mě vědeckou cestou provázejí.

Být mezi zvídavými lidmi je inspirující, říká mladý vědec Jan Hrabovský.Zdroj: Lucie Vostřelová

Volný čas se snažím většinou vyplnit nějak smysluplně, ale samozřejmě si najdu chvíli i na cestování nebo třeba sledování seriálů. Společně s přáteli vedeme například spolek Alumni Scientiae Bohemicae, který usnadňuje cestu projektům nadaných studentů. Předáváme jim své know-how, pomáháme jim zorientovat se v legislativě nebo s organizací práce a dalšími věcmi. Zároveň pořádáme soutěže pro středoškoláky, během první covidové vlny jsme natáčeli edukativní streamy v rámci programu CovidEdu a nově vydáváme i vědecký časopis, ve kterém studenti mohou publikovat své práce v angličtině. Mrzí nás, že je neziskový sektor často haněný. Máme radost, že pomáháme studentům smysluplně využít volné chvíle, ale všichni to děláme bez nároku na odměnu. V téhle zemi je spousta projektů, zejména v sociální sféře, které by se bez zapojení neziskového sektoru neobešly a stát by je nedokázal ufinancovat. Bohužel to stále spousta lidí nevidí a nedokáže docenit. Vím, že tu na to není velký prostor, ale chtěl bych poděkovat všem svým kolegům a kamarádům, kteří se do projektů zapojují.

Být mezi zvídavými lidmi je inspirující, říká mladý vědec Jan Hrabovský.Zdroj: Lucie Vostřelová

V koronavirové době jsem se zapojil do projektu Sousedskápomoc.cz, který sdružuje dobrovolníky a pomáhá hlavně ohroženým skupinám. A aby moje 3D tiskárna neležela ladem, vytiskl jsme na ní v první fázi stovky polo-respirátorů, které našly uplatnění nejen u kamarádů, ale například i v pražských nemocnicích, u policistů nebo na Univerzitě Karlově.

Být mezi zvídavými lidmi je inspirující, říká mladý vědec Jan Hrabovský.Zdroj: Lucie Vostřelová

Do Chrudimi, svého rodného města, se vracím pravidelně. Přemýšlel jsem, jak předat své zkušenosti, ale zejména motivovat další studenty k uskutečnění jejich plánů, a tak jsem se rozhodl, že každý rok podpořím alespoň jeden nadějný studentský projekt. Kromě finanční podpory 10 000 Kč studentům pomůžu s komunikací a organizací. Podmínkou je, že projekt musí jakýmkoli způsobem zlepšit a pomoci okolí daného studenta, ať už to bude jeho kamarád, celá komunita nebo student samotný. Na základě jednostránkového popisu projektu, přibližného rozpočtu a medailonku usoudím, který projekt podpořím právě tento rok. Založil jsem speciální stránku, kde se můžou studenti hlásit.

(autorka: Lucie Vostřelová)

Být mezi zvídavými lidmi je inspirující, říká mladý vědec Jan Hrabovský.Zdroj: Lucie Vostřelová