Dne 26. 10.
se v chrudimské
porodnici narodili:

Veronika Vysoká,

27.10.
Dominik Müller,

29.10.
Zuzana Hladká,
Rozálie Holanová,
Štěpán Pospíšil,
Michaela Sodomková,
Natálie Nováková.

Rodičům blahopřejeme
a miminkům přejeme
samé hezké dny.