11.3.
Václav Vojtíšek,
Maxmilián Macháček,
Mia Horáková,
Kateřina Šiklová,

12.3.
Michal Pešek.

Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme samé hezké dny.