Sgratulací kdiamantové svatbě se připojil také místostarosta města Petr Řezníček a mnozí členové dnes už řádně rozvětvené rodiny. Život Anny Soukalové byl po dlouhá léta spojen sprací ve strojírenském podniku Transporta, Jaroslav pracoval vnejrůznějších vedoucích funkcích. Manželé společně vychovali tři dcery– Jaroslavu, Libuši a Annu. Díky nim už dnes mají také šest vnoučat a jedenáct pravnoučat. Iproto se během víkendové oslavy sešly vChrudimi více než tři desítky rodinných gratulantů. Spřáním štěstí, spokojenosti a pevného zdraví do dalších let se kostatním gratulacím ráda připojuje iredakce Chrudimského deníku.