V následujcích týdnech navštívíme s naší anketou i další školy v okrese.