Školní rok zahájil ředitel školy Mgr. Radek Vašek krátkým projevem před budovou školy.

V prvních třídách se sešlo celkem 39 žáčků. Děti a rodiče první A uvítala učitelka Petra Medunová a třídu první B učitelka Šárka Netolická. Děti obdržely pamětní medaile, pamětní listy a kufřík „Bezpečně do školy i ze školy". Nakonec učitelky každému školáčkovi navlékly modré tričko s názvem školy a děti se společně vyfotografovaly.

Ladislav Vašek