„S touto prací mám velikou zkušenost, neboť jsem dopravní výchovu učila na ZŠ v Třemošnici. Ředitel tamější školy dával dopravní výchově zelenou a ve spolupráci s městem tam vzniklo i malé dětské dopravní hřiště," uvedla Ivana Čejková.

Ke zpestření prachovické besedy, konané ve spolupráci s Policií ČR v Chrudimi a s vedoucím dopravního inspektorátu npor. Pavlem Dostálkem, došlo i na prohlídku policejního služebního vozidla a další zajímavé povídání před budovou školy.

Pavel Kalina