MŠ Svatopluka Čecha Chrudim Sluníčková třídaZdroj: Deník / Romana Netolická

Historie mateřské školy sahá do roku 1913. Sídlem mateřské školy je historická budova bývalého Lidového domu v ulici Svatopluka Čecha. Mateřinka je pětitřídní s celkovou kapacitou 135 dětí. Do školního vzdělávacího programu je zařazena jazyková výuka ve všech třídách děti se seznamují s anglickým jazykem. V budově školy je výtvarný ateliér, ozdravné centrum s perličkovou vanou a muzikoterapií, tělocvična, zahrada.

Ve čtyřech třídách jsou děti rozděleny podle věku. Pátá třída je heterogenní, má statut speciální třídy. Do ní jsou přijímány děti s jakýmikoliv obtížemi (např. astma, dýchací obtíže, alergie, kožní potíže, děti po operacích, děti s ortopedickými vadami, děti s obtížnou socializací, děti s mentálním nebo tělesným postižením aj.) Zařazování dětí do speciální třídy musí být podloženo pedagogickopsychologickým vyšetřením, doporučením dětského lékaře a Speciálně pedagogického centra nebo Střediska rané péče. Tato třída má snížený počet dětí, protože jsou zde děti skupinově integrované. Ve škole pracují tři speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, kteří úzce spolupracují s rodinami dětí.

Příště představíme další třídu z MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi