Do lavic zasedli žáci školy společně s rodiči, k nim se přidali další návštěvníci z řad budoucích prvňáčků, jejich rodičů a dalších návštěvníků včetně pana starosty. V 1. a 2. ročníku je čekala podle rozvrhu výuka českého jazyka (psaní, čtení) a matematiky. Rodiče si zopakovali psaní v písance a měli možnost porovnat klasické písmo s novým Comenia Script. Ve II. třídě se stejným způsobem vyučovali žáci starší (4. a 5. ročník) společně s návštěvníky. Zde proběhla výuka předmětu Člověk a jeho svět (zajímavé pokusy) a matematiky (matematika trochu jinak).

Všichni měli možnost vyzkoušet si, jak se vyučuje v malotřídce a co všechno se děti učí. Mnozí návštěvníci se u některých úkolů řádně zapotili, u jiných se pořádně zasmáli. Dobrá nálada nikoho neopustila, o přestávce se všichni občerstvili svačinkou v naší jídelně, rodiče se na další výuku posilnili kávou. Po přestávce předvedli žáci školy hostům program, který si připravili pro setkání seniorů. Následovala další výuka a po ní zasloužený oběd. Rodinné školní dopoledne si užily i nejmenší děti, které si hrály v prostorách naší mateřské školy.

Jindra Kaplanová, ZŠ Morašice