Bojanov Týden před školním fotografováním jsme měli klasické dilema: Jakou uděláme tematickou fotku? Návrhů bylo dost. Od hasičů, vojáků, policistů, sestřiček, zemědělců přes hippies, učitele, naše budoucí povolání až po neandertálce. O pár hodin později vítězství neandertálců nebylo jednoduché ani jednoznačné, ale nakonec se ukázalo jako správná volba.

Ohlasy na vzniklou fotografii byly pochvalné, a proto jsme se rozhodli, že se pro velký úspěch převlékneme ještě jednou. Tak vznikl nápad zorganizovat projektový den: Škola v pravěku.

V úterý 4. 6. 2013 n. l. se naše tlupa rozdělila na 4 menší tlupy, jejichž členové se rozhodli vzdělávat malé neandertálce z 1. stupně. Děti postupně dle pravěkého rozvrhu hodin navštívily tyto předměty: HALEKÁNÍ, JESKYNNÍ DÍLNA, PRAVĚDA a PRAVĚKOCVIK. Místo žákovské knížky měly děti vlastní kámen zvaný šutr. Za úspěšné absolvování předmětu jsme jim místo známky nabarvili kousek výše zmíněného kamene. Nakonec jsme uspořádali pravěkou diskotéku v jeskyni, v níž se na tu chvíli přeměnila školní tělocvična.

PS: Projektový den jsme si užili, ale učiteli zřejmě nebudeme?

Devátá třída ZŠ Bojanov a tř. učitelka Lenka Simonová