Maturitní ples slavnostně zahájil ředitel školy Stanislav Valášek, pak už byl Velký sál Muzea svědkem představování letošních maturantů oborů agropodnikání, rostlinolékařství i ekologie a ochrany krajiny. Došlo i na předtančení v podání Barbory Vohralíkové a Jakuba Šmída, k tanci hrály po celý večer skupiny Galaxie a George and Company.