A právě tato škola, kterou jen v loňském roce prošlo na 2000 dětí, oslavila nyní padesát let své existence. A byly to veselé oslavy, při kterých se škola dokořán otevřela i široké veřejnosti. „Vystoupili žáci z chrudimských základních škol, nechyběl ani kreslíř Jan Honza Lušovský,“ říká ředitelka školy Zdeňka Gregorová.

Na blízkou přítomnost nemoci a bolesti ostatně škola vůbec nedbá. Ve jejích vyzdobených a barevně pomalovaných prostorách mají děti k dispozici učebnu, hernu a hrací kout s kvalitním nábytkem, didaktickými hračkami, počítači, knihami, encyklopediemi, zábavnými pracovními listy a s výukovými programy, takže pro nudu tu není ani kousek místa. S dosaženými výsledky se tu ovšem nechtějí spokojit. „Nyní připravujeme realizaci zahradního areálu s altánem, s lavičkami a květinami, ale také s naučnou stezkou, která bude sloužit i ostatním,“ uzavírá Gregorová.