Děti si pro rodiče připravily krátké vystoupení na flétnu, pohádku O Koblížkovi a předvedly pásmo v anglickém jazyce. Na konec proběhlo pasování našich prvňáčků. Společně jsme pak opékali špekáčky a užívali si krásného slunečného odpoledne.

Když se den chýlil ke svému konci, pomalu jsme se začali loučit s dětmi i rodiči. Pro děti, kterým se nechtělo domů, bylo připraveno nocování na školní zahradě ve stanu.

Věříme, že se všem zahradní slavnost líbila a chtěli bychom poděkovat dětem za kytičky, rodičům za úžasné pohoštění, rodině Víškových za dodání nápojů a zástupcům obce, kteří našim prvňáčkům předali věcné dary.

Přejeme krásné léto a v novém školním roce se na vás těší učitelky a personál MŠ Úhřetice.

Radka Krpálková