Mateřská škola Svatopluka Čecha sídlí ve středu města v budově, která zní dětskými hlásky již více než sto let. Tak dlouhou tradici zde zařízení pro děti má. V současnosti je tu pět tříd a v nich asi 130 dětí.

Velký důraz tu kladou na estetickou výchovu. Ve škole působí i úspěšný pěvecký soubor Klíček, který právě vydává své čtvrté CD. „Prostřednictvím hudby, zpěvu, ale i výtvarného umění, krásné literatury a poezie můžeme účinně působit na city malého člověka. Tyto činnosti přirozeným způsobem navozují niterný prožitek dítěte a zcela nenásilně tak lze pozitivně formovat jeho osobnost,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky školy Ladislava Haufová.
Mateřská škola Svatopluka Čecha je specifická také tím, že svým svěřencům nabízí komplexní ozdravný program. Jedna třída má statut speciální třídy pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Děti jsou do ní zařazovány na doporučení lékaře a školského poradenského pracoviště. Ve škole je vybudováno ozdravné centrum pro všechny děti, které zde procházejí rehabilitačním cvičením, vodoléčbou s aromaterapií v perličkových koupelích, dechovým cvičením, inhalacemi vincentkou, akupresurními masážemi a podobně. Třídy jsou vybaveny zvlhčovači, pračkami vzduchu, akupresurními a rehabilitačními pomůckami.

Ve Stromečkové třídě jsou děti pět až sedmileté a učitelky Miroslava Melicherová a Jana Slonková si na tento školní rok vzaly na pomoc Medvídka Pú. Medvídek Pú rozhodně není jen tak nějaký obyčejný medvěd, a tenhle malý sympatický popleta provází děti ze Stromečkové třídy všemi činnostmi, každý den a po celý rok. V září se seznamuje s novými kamarády, na sklonku roku s nimi oslaví Vánoce, na jaře se s dětmi vydává na jarní výlety a všichni společně pak nastavují tvář příjemnému letnímu sluníčku.

Děti z této třídy, a vlastně všechny děti z mateřské školy Svatopluka Čecha mají ještě jednoho důležitého kamaráda. Je jím pes Niky, který děti navštěvuje spolu s terapeutkou a provozují tu takzvanou canisterapii. „Jde o uznávanou metodu, pomocí které je možno zlepšit psychickou pohodu dětí a jejich komunikační dovednosti. Vztah ke zvířeti působí i na zlepšování vztahu mezi dětmi samotnými,“ vysvětluje používanou metodu učitelka třídy Miroslava Melicherová, která je i sama canisterapeutkou.

„Děti Nikyho milují, úžasně na něj reagují, nikdy nezapomenou na misku s vodou,“ dodává Miroslava Melicherová.

Martina Šťastná