Úspěch třemošnické školy nelze přičítat náhodě, neboť škola už vloni získala „Národní cenu kvality start plus", jako excelentní organizace. V tomto trendu SOŠ a SOU technické v Třemošnici pokračovala i letos, když získala další prestižní ocenění.

Došlo i na hudbu

Slavnostní předání se uskutečnilo v překrásných historických prostorách Španělského sálu Pražského hradu a proběhlo pod patronací předsedy senátu ČR Milana Štěcha a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby.

Za zvuků fanfár si ocenění převzala ředitelka SOŠ a SOU technického v Třemošnici Jana Sýkorová a zástupce ředitelky Roman Novotný. Večer byl provázen hudbou a zpěvem sólistů opery Národního divadla. Po předaní cen se konala také neformální beseda.

Titul „Společensky odpovědná organizace" je udělován „za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje". Spolu s třemošnickou školou jej letos dále získala organizace ČSAD LOGISTIK Ostrava a ve veřejném sektoru má právo užívat titul také Diecézní charita opavsko-ostravská, Město Třinec a Městský úřad města Třinec.

Pavel Kalina, Michaela Vávrová