Prioritou je poskytovat dětem kvalitní vzdělání, environmentální výchovu, českou historii v evropském kontextu a informační technologie. Celým školním vzdělávacím procesem se nese krédo: „Poznání české historie nám pomáhá orientovat se v současnosti a porozumět budoucnosti.“

V celostátním testování a porovnávání žáků 5. ročníků dosahují naši žáci velmi dobrých výsledků. Děti jsou od prvního ročníku z úzkého rodinného prostředí seznamovány se širším sociálním prostředím, českou historií a informačními technologiemi. Žáci ve všech třídách mají k dispozici počítače připojené k internetu, v páté třídě interaktivní tabuli.

Tajuplná příroda

Z letošních školních projektů byl nejzajímavější grantový projekt MŠMT z oblasti environmentální výchovy s názvem Tajuplná příroda. V rámci tohoto projektu se školní ekotým účastnil „Expedice Šumava 2009.” Poděkování patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za schválení grantového projektu k realizaci a také za jeho finanční podporu. Bez finančního přispění MŠMT by tento projekt nebylo možno realizovat. Již několik let velice úspěšně spolupracujeme s pracovníky Národního parku Šumava, kteří jsou našimi odbornými průvodci a rádci na naší expedice. Cestou na Šumavu jsme se zastavili na vodním zámku v Blatné, pohladili si stádo daňků skvrnitých, prohlédli jsme si hrad Rabí a vydali se k cíli naší expedice, na šumavský Zadov.

Děti ze školního ekotýmu si vyzkoušely žít v 1. zóně Národního parku Šumava, na chalupě bez elektřiny, vody, bez televize, internetu, telefonního signálu a bez civilizace. Zamýšlely se nad tím, zda by se lidstvo mohlo ve svém vývoji vrátit zpět. Rádi jsme se po této zkušenosti vrátili zpět do civilizace ke všem dnešním vymoženostem. Diskutovali jsme o trvale udržitelném rozvoji na planetě Zemi. Monitorovali jsme šumavská rašeliniště, měřili jsme kyselost vody v rašeliništích, mocnost vrstvy rašeliny a tyto údaje porovnávali s hodnotami naměřenými ve Vltavě. Tyto aktivity vedla hydrobioložka Národního parku Šumava. Zkoumali jsme i život v šumavské říčce Losenici, Vydře a Vltavě. Děti se učily vnímat, prožívat, reflektovat a chránit krásu naší přírody a také se starat o to, abychom tuto nádheru uchovali pro další generace. Zamýšleli jsme se nad tajemstvím, které před námi příroda ukrývá. Závěr expedice proběhl na Vltavě, kterou jsme na raftech splouvali z Vyššího Brodu do Českého Krumlova.

Výlet do historie

Další realizovaný projekt v letošním školním roce byl z oblasti české historie. Děti se seznamovaly s osobností Marie Terezie a jejím synem Josefem II. Prvňáčkové byli slavnostně pasování na rytíře “Čtenáře” na nádherném zámku v Nových Hradech. Zúčastnili se audience u Marie Terezie. Museli splnit řadu úkolů z matematiky, českého jazyka, prvouky, dopravní a environmentální výchovy. Pak je přísná vychovatelka na císařském dvoře seznámila s dvorní etiketou a u brány zámku Nové Hrady na ně již čekal Josef II. Babka kořenářka nabízela kouzelné býlí, vystoupili hudci s dobovou hudbou a libými tóny přispěli k slavnostní atmosféře. Poděkování za zapůjčení slavnostního sálu na zámku v Nových Hradech patří jeho majitelům, manželům Kučerovým, kteří nám umožnili celou akci na jejich zámku uskutečnit.

Základní škola a mateřská škola v Lukavici se snaží vzdělávat a vychovávat děti tak, aby jim pomohla orientovat se v dnešním složitém světě a porozumět budoucnosti.

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová, ředitelka ZŠ a MŠ Lukavice