„Malá, ale naše!“ Takto láskyplně a s hrdostí mluvili naši předci o první republice. A podobně bychom mohli oslovovat i naši školu. Malá díky nízkému počtu dětí je a „naše“ zatím taky…

Na konci školního roku, jak už to tak bývá, většinou bilancujeme – zpravidla již víme, co se nám povedlo a co naopak šlo udělat lépe. V průběhu roku, kdy příčinou nespavosti mnohých pedagogů bývají starosti ohledně dalších (a často nepochopitelných) nařízení z MŠMT, trápení s ŠVP, obavy z nejrůznějších kontrol a inspekcí, rozčarování z nevhodného chování některých žáčků (notabene když měří skoro dva metry a při vašem vyšilování na vás s bohorovným klidem shlížejí dolů) či zneklidňující konkurenční boj o každou „dušičku“ (rozuměj žáka), pookřeje srdce kantorovo při jakémkoliv úspěchu, ať už jde o chlapečka, který po třičtvrtěročním ignorování vaší osoby konečně sám od sebe pozdraví, nebo o 3. místo v matematické soutěži.

Letošní školní rok v bojanovské škole přinesl dětem i členům učitelského sboru řadu nových zážitků a zkušeností pozitivních i těch negativních, leč poučných. Díkybohu byl bohatý i na úspěchy. Do prázdnin, na něž se všichni moc těšíme, zbývá ještě pár dní a pověrčivost mi velí, abych nic nezakřikla, přesto musím spokojeně prohlásit, že toho dobrého bylo naštěstí víc.

Šikovní školáci

Jako každoročně jsme se snažili dětem poskytnout nejen kvalitní výuku, ale i bohaté kulturní a volnočasové vyžití. Pravidelné návštěvy Východočeského divadla v Pardubicích v rámci ročního předplatného se staly již tradicí, v níž bychom rádi pokračovali i v roce následujícím. Kromě toho si naše děti mohly poslechnout dech beroucí vystoupení pardubické filharmonie, seznámily se s dobou rytířů v podání šermířské skupiny a snad už ví, proč jsou páni Voskovec a Werich legendami českého inteligentního humoru. Školní vyučování bývá zpestřeno i různými exkurzemi, letos šlo o velmi zdařilou návštěvu IQ parku (Poznávej se!) či neméně zajímavou prohlídku hasičské záchranné stanice na Seči.

V tomto školním roce byly všem nadšencům, kteří ještě nepropadli mnohahodinovému vysedávání u bedny, tedy počítače nebo televize, nabídnuty rozličné zájmové kroužky, ať už vědomostní (přírodovědný, zdravotnický, angličtina pro nejmenší), pohybové (orientální tance, standardní párové tance, sportovní, zumba) či umělecké (sborový zpěv, korálkování, dramaťák). Vše zdarma. Podobně k tomu přistupují i pedagogové (aneb Děláme to proto, že nás to baví, a ne pro peníze, ostatně právě peníze kazí charakter. Nebo ne?). Zpěváci, tanečníci i amatérští herci své umění předvedli na mnoha akcích, ať už na hojně navštěvované vánoční besídce, vánočních a jarních trzích, setkání seniorů, kácení májky či na chrudimské Bambiriádě. Zahájili také řadu plesů a tanečních zábav.

Úspěchy z olympiád

Podle hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“ se snažíme dětem zajistit i dostatek pohybu. V zimě děti pravidelně vyrážejí do hor na oblíbený lyžařský kurz. Naši nejmenší pro změnu poslední jarní měsíce zasvětili tajům plavání.

A to nejlepší na konec. Pro každou školu, a tím více pro malou venkovskou, je velkým zadostiučiněním, když se jejím dětem daří. Letos nám bylo přáno. V prvé řadě by se slušelo představit naší školní hvězdu, Filipa Horáka z 8. roč., který posbíral první místa v okresních kolech dějepisné a zeměpisné olympiády, a dovedl svůj tým (N. Košínová, Š. Honzíček, A. Hrdlička a M. Pavlas) k vítězství ve finálovém kole dějepisné soutěže „Třicetiletá válka a české země“. Za odměnu získali návštěvu Senátu ČR, jež se velmi vydařila.

Školu zdárně reprezentoval i jeho bratr Jiří, a to v matematické soutěži Pythagoriáda, kde se umístil na skvělém třetím místě.

Velký úspěch zaznamenalo rovněž družstvo Čmeláci (M. Pavlas, B. Bejrová, K. Málková, K. Pospíšilová, J, Pilař) v přírodovědné soutěži Zelená stezka – Zlatý list, v oblastním kole zvítězili a v krajském kole se radovali ze 3. místa.

Sboroví zpěváci (Bojďata a Bojda band) skončili v soutěži školních dětských pěveckých sborů v bronzovém pásmu. Gratulovat jsme rovněž mohli Kristýně Sotonové, jež v jedné z vyhlášených kategorií soutěže O zlatý chrudimský brk skončila na báječném 2. místě. Další cenné trofeje posbírali naši soutěžící např. ve sjezdovém lyžování (Nikol Bušková – 3. místo), ve vědomostních soutěžích jako Rozumíme penězům (2. místo v okresním kole) či SAPERE – Vědět, jak žít (3. místo v Pardubickém kraji).

Dařilo se i mladým hasičům – v turnaji „O pohár starosty Markovic“ uzmuli bronzovou příčku. Štěstí jsme zkusili i v řadě dalších soutěžích – např. v přehlídce divadelních souborů či na olympiádě z českého jazyka – ani tady nikdo naší škole ostudu neudělal.

"Jsme právem pyšní"

Nesmíme opomenout ani vynikající výsledky v rámci testování škol společností SCIO. V českém jazyce patříme díky výsledkům 5. a 9. ročníku mezi 10% nejlepších testovaných škol v České republice. Deváťáci se též zaskvěli svými výkony v matematice, bojanovská škola tak patří mezi 20% nejúspěšnějších škol v ČR.

Zkrátka jsme velmi pyšní, co naše děti dokázaly. Všichni si přejeme, abychom mohli i v příštích letech láskyplně a s hrdostí prohlásit: „Malá, ale naše!“

L. Simonová, ZŠ Bojanov