Když se zamyslím nad tím, co spojovalo mých několik příspěvků do Leknínu, které jsem během času uveřejnil, musím konstatovat, že šlo vždy oiniciativy občanů a jejich poměr knějakému předmětu nebo problému, týkajícímu se Heřmanova Městce. Nikdy jsem také nezastíral svůj subjektivní pohled, který přirozeně vychází zmého vztahu kMěstci.

Vsoučasnosti mne velmi zaujalo dění okolo dětského centra Radovánek: Několik mladých maminek zHeřmanova Městce se rozhodlo, že pro své malé potomky udělají více než diktuje standard. Založily občanské sdružení a Město jim vyšlo vstříc vjejich chvályhodných snahách. Poskytlo prostory vžidovském dvojdomku, které shodou okolností byly dočasně nevyužity. Vpodkroví domku má vnejbližší době vzniknout židovské muzeum. Smlouva se sdružením byla proto postavena jako časově omezená a právě nyní přišel čas, kdy vypršela. Avznikl spor! Maminkám idětem se vpodkroví zalíbilo, jejich práce se daří a tedˇ nechtějí odejít jinam! Vznikl spor mezi dvěma aktivitami, které obě dvě nelze hodnotit jinak než jako vysoce pozitivní! Přesto jedna druhé překážejí. Nezdá se, že matky chtějí ze své pozice ustoupit. Město jím nabídlo náhradní prostory. Amazonky ale nesleví, zcela ignorují vizi, která byla původní, logická a oprávněná. Neberou ohled ani na jasně znějící smlouvu. Bojují ! Daří se jim přesvědčit ičást radních a zastupitelů. Je přece tak nepopulární stavět se proti maminkám a dětem. Zničeho nic se objeví „posudek znalce“, který hodnotí prostory určené pro expozici za nevhodné ktomuto účelu. Původní vize– vytvořit ztoho mála, co odolalo bolševickým buldozerům /synagoga, židovská škola a židovský dvojdomek/ kulturní centrum, které bude zároveň sloužit jako pietní místo a vzpomínka na vyvražděné židovské rodiny, se zdá být narušena. Muzeum má být odloženo a na jeho místě bude Radovánek. Nenacházím vtom logiku! Zejména proto, že pro dětské centrum jsou již připravovány prostory, které po technické stránce mohou vyhovovatlépe.

Můžeme si tedy vybrat: Budeme mít vHeřmanově městci židovské muzeum vmístech, kam logicky patří a Radovánek vbývalé mateřské školce. Anebo budeme mít Radovánek vcentru židovských památek a muzeum se odsune na neurčito!

Naše město má neopakovatelný charakter. Tvoří je zámek sparkem, okolní krajinná architektura, kostel, hřebčín a vneposlední řadě také židovské památky. Říkám si,co by asi zMěstce zbylo, kdybychom tyto prvky ztratili? Apro ty, kteří hodnotí vše jen ekonomickým zřetelem tvrdím, že iekonomický efekt je zde skryt! Soudím, že fabrika na obuv, která by dala lidem práci zde vnejbližší době nevyroste.

Přál bych si vždy vidět věci vtěch nejširších souvislostech, navzdory jednoduchým vzorcům a instantním návodům. Vidět nejen děti své, ale také ty, které spálila dobře fungující mašinérie vosvětimských pecích. Přál bych to imatkám, které se obětují pro své děti. Jejich obětavost a bojovnost je mi přes všechno sympatická. Ajestliže vychovají ze svých dětí stejně odhodlané bojovníky a navíc svelkorysým pohledem na svět, bude to,dle mého,přesně to, co potřebujeme.

Ondřej Sigmund,
Heřmanův Městec

 

Máte i vy zajímavý názor na nějakou problematiku? Chcete se podělit o nějakou životní zkušenost? Neváhejte a napiště nám. I vy můžete dostat prostor k vyjádření na stránkách Chrudimského deníku nebo na našem webu. Pište na chrudimsky@denik.cz.