Mimo jiné, kdy v kázání mluvil o našich andělech strážcích, vyjádřil své osobní potěšení nad příležitostí být jako bývalý pardubický farář hostem v mateřském dvakačovickém sboru (do r. 1919 byl pardubický sbor filiálním) a zároveň zde sloužit první bohoslužby jako nový synodní senior. To minulé a současné se nečekaně symbolicky propojilo a přineslo velký morální užitek vzájemné zadostiučinění ve vztazích mezi oběma sbory, s odkazem na společnou minulost, ale i budoucnost, např. ze strany pardubických zajišťování nácviku sborového zpěvu a hry na varhany při bohoslužbách a ze strany dvakačovických zase výpomoc místního pastora v domově pro seniory v Holicích.

Návštěva nového synodního seniora, „prvního muže" evangelické církve v dvakačovickém sboru, přinesla do tohoto společenství radost a naději, v první řadě v duchovní rovině, poté i v rovině praktického života vzájemného soužití členů i nečlenů církve, založeného na nezištné službě svému okolí. V ten samý den, netradičně svátečním, byla v sále na faře zahájena výstava o lidových tradicích zimy adventu a vánočního období z ruky vynikající výtvarnice Kamily Skopové.

Vděčný dík za realizaci a instalaci výstavy patří manželům Jaroslavě Kurkové a Ladislavu Juklovi, panu Miloslavu Vondrovi a paní starostce Lucii Kubyncové, která zapůjčila exponáty ze soukromého muzea. Velké díky za podporu náleží zastupitelstvu obce Dvakačovice, Kulturní komisi obce a Farnímu evangelickému sboru. Za zapůjčení námětu a textů k výstavě s názvem „Třináct adventních zastavení" přináleží nemalé díky Kamile Skopové. Výstava potrvá do konce ledna 2016 a její shlédnutí je možné po nedělních bohoslužbách od 10.00 hod. anebo po předchozí domluvě s organizátory.

Dušan Ehmig, Dvakačovice