Vím, že místní patrioti shromažďují vše, co jen zavání časy prošlými, a v šuplatech ukrývají nejeden skvostný exemplář, který opatrují jako oko v hlavě. Ostatně, jejich každodenní příspěvky na FB stránce jsou toho dokladem. A ta obrovská, ničím nesvázaná touha se podělit jak obrazovou dokumentací, tak slovním, povětšinou pamětnicko citovým doprovodem, je dojemná a je mi víc než sympatická. Snad by byla dobrá spolupráce s profesionálním historikem či institucí, která by mohla vést k oboustrannému obohacení.

Malebná Chrudim byla vždy připravena se stát skvostným objektem zájmu kdysi rytců, později fotografů, kteří převáděli své výtvory barevnou litografií na pohlednice, které jsou ozdobou každé sbírky. A že jich Chrudim má! Díky kdysi velkému množství škol či poutím k obrazu sv. Salvátora aj.

Později s dostupností a rozšířením fotoaparátů se rozšířil i počet těch, kteří zachycovali krásu města, ale i dokumentovali změny. Pochopitelný zájem o zmizelá zákoutí či celé čtvrtě, kde mnozí dříve usazení zoufale hledají právě svůj dům, dvorek či obchod, kam chodili pro mléko nebo cigarety. Mám na mysli právě líbezné Kateřinské předměstí, které se želbohu nedočkalo porevoluční obnovy a bylo zbouráno a vybagrováno, aby ustoupilo krabicovým králikárnám. V nich našlo ubytování sice o mnoho více rodin, ale o jaký domov se jedná a jak urbanisticky necitlivý zásah to byl, je nabíledni. Mám namysli například zakrytí kostela sv. Kateřiny a jiné.

Ivan Baborák, výtvarník

P. S. Mimochodem není na čase vést diskuzi o zbourání arogantního křídla obchodního komplexu zvaného dříve Borzna, které úmyslně a zpupně zakrývá kostel?