To je místo, kde naši milí a opěvovaní Přemyslovci roku 1108, tehdy se jmenovala Vratislav, vyvraždili významný rod Vršovců, který jim, tedy těm Přemyslovcům, před touto krutou událostí pomohl zmasakrovat na Libici ještě důležitější rod Slavníkovců. Tak to tehdy u nás v Česku chodilo.

Vraclav je na poloviční cestě z Chrudimi do Vysokého Mýta. Kdybyste tam chtěli zajet, a já vám to doporučuji, žádný strach – trefíte určitě, neb jsou po cestě cedule, kde je areál anoncován. Lehce narážím na fakt, že na novém chrudimském obchvatu se o třech muzeích i jiných zajímavostech nedozvíte zhola nic. Škoda! Tak za prvé můžete tam shlédnout Barokní areál, který tvoří kostel sv. Mikuláše, budovy bývalých lázní, kde budu mít výstavku i s mojí vlastní manželkou, a budovu tzv. Fráterky, což je poustevna vybudovaná roku 1692. Jméno získala po bicích hodinách v dřevěné věži.

V poustevně přebýval poustevník, který měl za úkol zapisovat ty, kteří se uzdravili, a také skladovat byliny a jiné věci k uzdravování. Od roku 1782 je poustevna bez poustevníka, neb toho roku byly poustevny v Čechách zrušeny. V kostele můžete shlédnout unikátní soubor barokních sousoší křížové cesty od východočeského města Králíky ke klášteru v Hedči. Třetí objekt je budova bývalých lázní, které byly vyhlášené a hojně navštěvované obzvláště, když se rozkřiklo zázračné uzdravování po požití vody ze zdejší zázračné studánky. U ní se i dnes co chvíli zastaví auto ze kterého vyběhnou s kanystry či petkami adepti na uzdravení či jen tak preventivně, neb zázraky se dějí i dnes, jen jde o to jim věřit!

U zrekonstruované a udržované studánky vybavené plastikou mnicha, který vám nalévá zadarmo zázraky i do přinesených nádob, nebo můžete k napití použít hrnek, jsem zatlačil slzu. Neb podobnou studánku máme i my v Chrudimi u Červené kapličky. Vyvěrá ze břehu náhonu z ohavné meliorační trubky do ještě ohavnější betonové skruže. A zase škoda. Na takové prkotiny u nás v Chrudimi nemáme bankovky. Ty investujeme do prodělečného Muzea barokních soch i jinam a zase škoda!

Ivan Baborák

PS: Jak v zázračné studánce ve sv. Mikuláši, tak i v té chrudimské u Červené kapličky a dokonce i v legendě a následném uctívání obrazu sv. Salvátora v Chrudimi má prsty děkan Samuel Václav Hataš, otec zázraků!