Ahoj. Jak jsem slíbil minulý týden, tak i činím. Byl jsem v polském partnerském městě. Olešnici se říká město věží a růží.

Protože je město na rovině, věže i Olešnici nepřehlédnete. To město se mění rychlostí blesku. Zdejší starosta je v Bruselu v komisi pro náš region a snaží se. Jeho snaha je očividná a pro obyvatele je prospěšná. O tom, jak je to u nás, ví každý. Neb počínání námi vyslaných, kteří by už konečně mohli, stejně jako pan starosta Bronš z polské Olešnice, více myslet na ty, kteří je tam vyslali, než jen na své blaho a tučné konto.

Minulý víkend byly v Olešnici XVII Dny Evropy. Chrudim se presentovala důstojně a s grácií, neb mladí sportovci z Gymnázia J. Ressela pod dohledem paní ředitelky Kláry Jelinkové hráli volejbal a běželi dálkový běh a šlo jim to výborně. Ruční řemeslníci ve třech stáncích předváděli tradiční výrobu. Dřevěné hračky tvořil F. Sádovský a jeho krásná žena Maruška, na perníkové srdce, koníky i jiné vzory s lehkou rukou malovala paní Piskačová. I náš medař pan Gregor s širokým sortimentem výrobků z kvalitního českého medu byl s úctou a respektem okukován místními dolnopolskými medařskými kolegy. A nejen on, ale i umělecký kovář který bušil do kovadliny v rytmu kapel na pódiu. To vše na medařském jarmarku, který trval dva dny za podpory různých hudebních i jiných produkcí. Účastnili se ho i zahraniční, povětšinou městsky spříznění vyslanci z Německa a Francie.

Výstava mých prací, tedy obrazů z kalendáře dvou měst Olešnice a Chrudim plus několika volných grafik byla odvernisážována za účasti chrudimského místostarosty Jana Čechlovského a olešnického starosty Jana Bronše v Galerii Brama Wroclawska. Výstava trvá do poloviny října. Pokud pojedete okolo, mrkněte na ni. Osobně si myslím, a potvrdil mi to i starosta Bronš, že to vůbec není špatný nápad seznámit a ukázat obyvatelům partnerských měst v kalendáři to své a partnerské vždy napůl. V projektu tak hodlají v Olešnici pokračovat. A ještě něco. Protože od převratu jsem presentoval svou prací Chrudim v partnerských městech už několikrát, nemohu jinak, než poděkovat Honzovi Koubovi, jehož podíl na úspěšných výjezdech a presentacích našeho města navenek je práce záslužná a obětavě starostlivá. Tedy skvělá!

Ivan Baborák, výtvarník

www.baborak.cz

P.S. Příští týden je v Chrudimi Trienále Ex Libris i s výstavou mého oblíbence Zdeňka Mézla v Muzeu barokních soch. To se máme věru nač těšit.