Jsa pohan a neznaboh, nemám na rozdíl od mých věřících přátel každý den přesně scénářem daný program. Ten je staletími prověřený a báječně vymyšlený, aby všem vyhovoval. Z kostelů se vrací posilněni vírou a slovem duchovního zpět do lůna rodinného ke kaprovi či huse. Ale také s doporučením, co je vhodné jíst, zda maso či se obejít bez něj. Je to itinerář, který je moudrý a dlouhým časem prověřený.
Ale co my? Nebylo by už konečně dobré založit nějaké občanské sdružení „Slavíme s láskou pohanské Vánoce"? Vybrali bychom mezi naší většinou, tedy námi pohany, ty moudré a sepsali kodex minutu po minutě a začali s přípravou takového, stačilo by týdenního, času, který by končil tak týden po Silvestru.
Zapojili bychom dietology, vinaře, paliče, chovatele drobného zvířectva i pašíků, rybáře, výrobce gaučů i prachových peřin a polštářů, likérníky, uzenáře, včelaře, dovozce plodů moře, kaviáru, oliv, piva, vína taliánského i francouzského a sýrů holandských, francouzských i jiných, také výrobce paštiček, rosických uzenin, kávy brazilské a čaje gruzínského. Nešlo by ale jen o jídlo, ale doporučili bychom také hodnotnou literaturu, a to například autory jako je Klíma, Hašek, Hrabal, Komenský, Freud či Bukowski. K tomu se váže i hodnotná filmová produkce. Nedoporučovaly by se hloupé, americké, rodinné komedie a jihoamerické dojáky. A vůbec by se tak dohlíželo na kvalitu, a to jak potravy fyzické, tak duševní.
Protože jsme my pohani tolerantní, bereme k nám každého, kdo o to stojí, a pokud se zaváže, že bude tolerovat bližního jinak myslícího a i toho, kdo bude věřit něčemu jinému, než tomu, čemu věříme my. My totiž věříme, že se nakonec všichni sejdeme v ráji kde bude, doufejme líp, než je teď a tady!

Ivan Baborák

PS: Milý moji čtenářové, přeji vám všem do nového roku 2015 úsměv, neb kdo se usmívá, nemůže být zlý.