Každá adventní neděle má své lidové označení, zítřejší je železná, bude následovat bronzová potom stříbrná a zlatá. Až do třetí neděle je postní barvou, barva tmavě fialová. Vystřídá jí růžová, symbolizující radost.

Advent je časem půstu a rozjímání. Kdybych měl tu moc, tak bych nařídil půst a rozjímání nově zvoleným chrudimským zastupitelům a jejich lídrům. Dosud nezvolili vedení radnice. Nám voličům bych přál, aby si uvědomili, že jsme je nevolili pro masáž vlastního ega, pro prebendy z dozorčích rad, ani pro ambice některých být starostou. Mají pracovat pro obyvatele města, ti si je platí, a navzájem soutěžit o to, kdo lépe a čestněji.

Jsou i jiné hodnoty a možná i důležitější, než kolik se postavilo bytů a zastavělo ve městě proluk a kolik bankovek to všechno stálo. Měli by ukázat, že se umí rychle a společně domluvit a že dokáží spojovat i obyvatele města. Politická kultura a morálka totiž vždy postupuje od shora dolů. Zatím jen vykopali mezi sebou zákopy nevraživosti, zloby a zášti. Ale proto jsme je nevolili.

P.S. V Chrudimi už stojí dva vánoční stromy, jeden pichlavý a druhý stříbrný, oba smrky a krasavci. Rozsvítí je 5. prosince a nikdo neví proč tak pozdě. Ufikli je přímo ve městě. Bylo jim téměř třicet let. Ani se neptám, zda překážely a komu. Ach jo. Asi jo.

Ivan Baborák (www.baborak.cz)