Volební list by mohl místo plachty pohánět plachetnici střední kubatury. Na chrudimské povolební vyjednávání má náš rodný jazyk slovo tyjátr. O kultuře politické to ale vskutku není. Co byste chtěli od reprezentantů, kteří povýšili jiný názor na pomluvu, a co chtějí spojovat lidi ve městě a nedomluví se ani mezi sebou. Pryč od toho. My Chrudimáci jsme velcí patrioti, svědčí o tom všechny akce, které se dotýkají našeho města. Filmyjády, výstavy obrazů s chrudimskými motivy aj.

Nedávno proběhla v Divadle K. Pippicha výstava Malíři Chrudimska. Díla byla zapůjčena ze sbírkového fondu Regionálního Muzea v Chrudimi. Slyšel jsem názor, že výstava byla kulturní událostí roku. Nevím, ale jasně ukázala obsáhlost sbírky, která byla odprezentována poprvé a poputuje zpět do depozitáře. To je myslím škoda. Okolní města stejné velikosti, např. V. Mýto, Polička, Litomyšl i jiné, mají městskou galerii pro takovéto účely zařízenou. Představte si, že by se podařilo v rámci Klášterních zahrad postavit malou prosklenou městskou galerii ve které by byly Muchovy plakáty a tato sbírka. Mubaso - hroznej název - by se propojilo s atraktivitou Muchy a trojlístku turistických magnetů společně s Muzeem loutek by neodolal nikdo.

Ani turisti ne. A o ně jde.

P.S. Sv. Martin nepřijel na bílém koni. Vrávoravě přišel a za sebou vláčel milion šest set tisíc lahví svého vína. Což je dost.

Ivan Baborák, výtvarník