Nevím sice, proč Vám mám vysvětlovat, že jsem jednal v souladu s pátým bodem programu ustavujícího zasedání zastupitelstva, který byl schválen všemi 27 zastupiteli, ale budiž. Věřte však, že považuji toto téma za nepatřičné, neboť zbytečně činí komunistickou stranu významnou, zajímavou a neopominutelnou, čemuž jistě při stále klesajícím počtu mandátů této strany v historii chrudimských komunálních voleb tak není.

Slovní spojení „volit společně s komunisty“ je velmi nepřesné a zavádějící. Zastupitel obce vykonává svůj mandát osobně, samostatně, nevolí „společně s někým“, nýbrž jedině a pouze sám za sebe. Nevzdá-li se zastupitel své volby, nezdrží-li se hlasování, pak může volit, hlasovat jenom „pro“, nebo „proti“. A při tajné volbě starosty města se přece vůbec nejednalo o hlas „pro komunisty“, či „proti komunistům“, ale o hlas pro jediného navrženého kandidáta na starostu, jenž kandidaturu přijal.

Možná víte, že svůj vztah k politickému režimu ovládanému a řízenému v našem státě komunisty jsem již mnohokrát zřetelně vyjádřil, nepovažuji však za vhodné demonstrovat jej právě tehdy, kdy se ode mne očekává splnění schváleného programu jednání.

A ještě poznámka trochu mimo téma Vašeho dotazu. Dle svého zastupitelského slibu jednám v zájmu města, ať se mi to líbí, či nelíbí, společně se všemi 26 zastupiteli. Zavazuje mne to, vážím si toho, poněvadž vím, že někdy před rokem 1989 bych v poslanecké lavici městského národního výboru jako osoba bezpartijní a občanským povoláním „ostatní“ nikdy nesedával.

S úctou k Vám i k Vašim názorům a postojům
Eduard Beránek