Vážená redakce,

s velkým zájmem jsem si přečetl celostránkovou analýzu vašich novin týkající se posledního volebního období fakticky v rozmezí od 6. - 12. 2010 2014 v Chrudimi.

Myslím, že přehled je vcelku vyvážený a korektní (snad tu mohly být pro úplnost už zmíněny i úkoly dokončované v těchto dnech jako vyčištění předtím nebezpečně kontaminované půdy v areálu Transporty).

Považuji ale za nezbytné reagovat na vyjádření pana Lichtenberga, který už tradičně vytýká radnici obrovské zadlužování.

Fakta a čísla hovoří jasně .Radnice si v minulém volebním období nevzala žádné další nové úvěry.Pouze musela čerpat z jednoho už připraveného, už existujícího úvěru, aby dodělala to, k čemu se její předchůdci zavázali. Aby dodělala to, co bylo předtím nasmlouváno a zahájeno ohledně obrovského Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který se týkal obrovského území pod nádražím sahajícího od Škroupovy ulice vedle obchodního střediska Dukla až po konec ul. Čs armády naproti ČSOB u Masarykova náměstí.

Na začátku minulého volebního období 2010 2014 byly všechny předcházející úvěry ukončeny a radnice je začala jenom splácet s jednou jedinou výjimkou revolvingového úvěru, odkud musela i čerpat a to na obsluhu svých závazků z grandiózní rekonstrukce oblasti pod nádražím …

Chce snad pan Lichtenberg tvrdit, že kdyby mohl, tak by vše, co nová sestava na radnici po r. 2010 převzala od svých předchůdců, zastavil, zrušil, všechno vrátil … a případně zaplatil sankce za taková zrušení …?

První dva roky (2010-2012) mimochodem v době, kdy byli Svobodní součást radniční koalice zadlužení mírně rostlo právě kvůli čerpání revolvingového úvěru na obsluhu všech nasmlouvaných závazků při rekonstrukcích IPRM pod nádražím.

A zadlužení města rostlo třikrát nižším tempem než před rokem 2010, kdy se za volební období 2006 2010 městský dluh více jak zdvojnásobil ze 45.192.465,-Kč na 101.562.496,-Kč (a uvnitř tohoto mezidobí od 1.1.2007 do 31.12.2007 vzrostl dluh města Chrudimi za jediný rok o 30 milionů Kč).

Nějak si nevybavuji, že by pan Lichtenberg tehdy, před rokem 2010 tolik kritizoval zadlužování města Chrudimi ale možná, že je na vině jen moje paměť …

Nyní od roku 2013 dva roky dluh absolutně klesá a na konci nynějšího volebního období bude zhruba stejně velký jako na konci roku 2010, kdy toto volební období začínalo …

O jakém zadlužování tedy pan Lichtenberg mluví?

Miroslav Tejkl, místostarosta města Chrudim