Jak se liší fyzioterapie od rehabilitace? Fyzioterapie je spíš pasivní terapeutická procedura něco jako masáž?

Pracovní náplň fyzioterapeuta a rehabilitační sestry by se měla shodovat: oba pomáhají ke zlepšení zdravotního stavu a to všemi prostředky, které současné poznatky v oboru nabízí. V praxi má ale tato ,,náplň" trochu jiné podoby v závislosti na klientele, filozofii a technických možnostech konkrétního pracoviště.

Známe ambulantní či lůžková oddělení nemocnic, lázně, soukromé ambulance a centra… Záleží tedy na pracovišti samotném, jakému označení dá přednost. Oslovení ,,sestři" se přirozeně zrodilo v nemocničním prostředí, ale nikterak by nemělo zacloumat se skutečností, že moderní rehabilitační sestra stejně jako fyzioterapeut uvažuje již v úrovních nové neurofyziologie, zná pojmy jako například mozková plasticita, psychomotorický vývoj, pohybová (funční) nebo pohmatová (palpační) diagnostika, stabilita či balance, ortopedické pomůcky pro diabetiky, ,,amputáře" či vozíčkáře, vertebro-viscerální vztahy či psychosomatika, akupresura lebky či ucha, trakce a manipulace krční páteře, funkce chodidla a bránice a další a další. Tedy termín fyzioterapie je moderním označením vysokoškolského oboru, kterému už pro práci s pacientem nestačí jen elektroléčba, magnet, masáž či ,,tělovýchova".

Fyzioterapie je termín, který povyšuje starou rehabilitační babičku sokolnici na novou šťabajznu diplomatku schopnou plnohodnotně spolupracovat s lékaři všech oborů. V tomto novém pojetí pak rehabilitační péče nepřipustí nechat pacienta ,,pasivního". Tím se klasická masáž odsouvá právem do komerční sféry, na lůžka certifikovaných masérů a ruce a oči terapeuta se stávají jedinečným multifunkčním nástrojem k cílenější a prozíravější léčbě.

Eva Tomková, soukromá fyzioterapeutka, Chrudim