Ačkoliv se všude hlásá, že krize je tady a hromadně se propouští, nelze to říci o mimozemských bytostech. Pekelníků, andělů a Mikulášů se v pátek večer nedostávalo. Jejich ministerstva musela dokonce mimořádně zasednout a povolit práci nezletilým a mladistvým služebníkům. Proto jsme potkávali ve městech i na vesnicích tyto bytosti v různých velikostech a různého stáří. Ačkoliv se pozemské hříchy řešily a soudily podle nejpřísnějších zákonů pekla i nebe, tak nakonec se vše vyřešilo domluvou, v ojedinělých případech ročním podmíněným trestem. Nikdo tedy neskončil v kotli s vroucí vodou, nebyly uděleny ani tresty obecně prospěšných pekelných prací.