O Štědrém dnu zaradoval jsem se proto nad programem Českého rozhlasu: v odpoledních hodinách vysílala stanice Vltava pořad „Pět chlebů a dvě ryby v Hrbokově“, vzpomínkové vyprávění římskokatolického kněze Jaroslava Moštěka o dětství, válce a osudových okamžicích. Součástí pořadu byla i jeho povídka o vzniku nástěnných maleb v kostele svatého Václava v Hrbokově, jejichž autorem je malíř Vojmír Vokolek (1910 - 2001).

Pan Jaroslav Moštěk (narozený v roce 1922), jenž rozséval Písmo v Rané u Hlinska, ve Vápenném Podole (1958-69), v Sedloňově v Orlických horách i v Dušejově na Vysočině, stále ještě slouží ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu. Tam také píše knihy pod pseudonymem Jaroslav Olšava.

Ing. Jan Vaníček, Jičín