Panu Lichtenbergovi, který na problém upozornil a svou důsledností přispěl k tomu, aby končící městská rada provoz kavárny ukončila, dávám zapravdu v tom, že město by rozhodně nemělo uskutečňovat komerční projekty na úkor soukromých subjektů. Pokládám za správné, že Petr Lichtenberg chce věc dovést do konce a vyvodit důsledky z toho, že prostředky z městského rozpočtu nebyly v daném případě používány s péčí řádného hospodáře.

Starosta města Petr Řezníček podle CHD deklaroval, město že chce prostory stávající kavárny dále využívat „ve stejném režimu, jako například sál Sůva nebo jiná místa určená pro různé schůzky a jednání".

Domnívám se, že co do kapacity skromný prostor (25 30 míst) by mohl být ve prospěch občanů města využit progresivnějším způsobem, který by lépe odpovídal charakteru městského kulturního střediska. Když jsem v hektických týdnech před pětadvaceti lety vracel spolu s Františkem Novým tomuto zařízení jeho historický název, činili jsme tak s představou, že Chrudimská beseda bude místním občanům sloužit i jako komunitní centrum.

Do přestavby a zařízení prostor bývalého Kabinetu ex libris byly jistě investovány nemalé prostředky. Město má možnost nastavit pro komerčně koncipovaný prostor režim podobný, jako je tomu např. pro generačně vymezenou sociální skupinu v klubu Agora. Ten provozuje o. p. s. Šance pro tebe. Klub (kavárna) v Muzeu by tak mohl nadále sloužit jako malá galerie, ale současně jako místo neformálního setkávání chrudimských občanů v kulturním prostředí, které k historii města patří. Zájemci by si zde mohli vypít i tu kávu nemusela by být z kávovaru za statisíce, stačila by z french pressu za pár stovek, šálek za pár korun. Provoz by mohla zajišťovat sociální firma zřízená neziskovou organizací. Funguje to tak v řadě českých měst (např. kavárna integračního centra Kosatec v Pardubicích, Dům U beránka v Českých Budějovicích apod.)

Rád bych věřil, že nová městská rada se bude koncepcí kavárny znovu zabývat a osloví místní neziskové organizace výběrovým řízením na pronájem. Jsem přesvědčen, že Chrudimi s její kulturní tradicí by to velmi slušelo.

Milan Daniel, Chrudim